Projekt Nestlé dokázal velmi vysokou přesnost světelně technického výpočtu

Společnost Nestlé nainstalovala svítidla od společnosti Ekosvětlo

Společnost Nestlé nainstalovala svítidla od společnosti Ekosvětlo, které využívají technologie indukčních výbojek a zářivkových trubic T5 spolu s vysoce odrazivými reflektory ve svítidlech tím dosáhla více než 30% úspor elektrické energie. Skutečný stav osvětlenosti se oproti projektu nelišil nikde o více než 3 luxy a tím byla dokázána velmi vysoká přesnost světelně technického výpočtu a chyba se pohybovala paradoxně před úrovní chyby měření. 

Naši klienti

  • Obec SemínObec Semín
  • Městys OkříškyMěstys Okříšky
  • Tata Global Beverages Czech Republic a.s.Tata Global Beverages Czech Republic a.s.
  • NestléNestlé
  • Obec SmrkObec Smrk
  • TTS GroupTTS Group
  • Federal mogulFederal mogul